Daňový kalendář 2023

08.02.2021

Daňový kalendář 2023

Daňový kalendář pro rok 2023 přináší přehled termínů pro včasné placení daní a pojistného. Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ. S naším daňovým kalendářem již nezapomenete na včasné zaplacení daně z příjmu, silniční daně, spotřební daně nebo pojistného na důchodové spoření. Abychom vám platbu daní usnadnili ještě více, najdete v daňovém kalendáři rovnou odkazy na všechny důležité daňové formuláře a sekce věnující se jednotlivým zákonným odvodům. 

daň z příjmů

02.01.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022

spotřební daň

02.01.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022

spotřební daň

09.01.2023

splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

20.01.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.01.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022

spotřební daň

24.01.2023

splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z hazardních her

25.01.2023

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022

daň z přidané hodnoty

25.01.2023

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022

daň z přidané hodnoty

25.01.2023

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022

daň z přidané hodnoty

25.01.2023

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022

energetické daně

25.01.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022

spotřební daň

25.01.2023

daňové přiznání za prosinec 2022

spotřební daň

25.01.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)

daň silniční

31.01.2023

daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022

daň z nemovitých věcí

31.01.2023

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023

daň z přidané hodnoty

31.01.2023

daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen "OSS") - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

daň z příjmů

31.01.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

spotřební daň

09.02.2023

splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

15.02.2023

učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022

daň z příjmů

20.02.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.02.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023

spotřební daň

24.02.2023

splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

27.02.2023

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023

daň z přidané hodnoty

27.02.2023

souhrnné hlášení za leden 2023

daň z přidané hodnoty

27.02.2023

kontrolní hlášení za leden 2023

energetické daně

27.02.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023

spotřební daň

27.02.2023

daňové přiznání za leden 2023

spotřební daň

27.02.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

28.02.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z příjmů

28.02.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023

daň z příjmů

01.03.2023

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)

spotřební daň

13.03.2023

splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

15.03.2023

čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

20.03.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023

daň z příjmů

20.03.2023

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022

daň z příjmů

20.03.2023

splatnost paušální zálohy

daň z přidané hodnoty

27.03.2023

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023

daň z přidané hodnoty

27.03.2023

souhrnné hlášení za únor 2023

daň z přidané hodnoty

27.03.2023

kontrolní hlášení za únor 2023

energetické daně

27.03.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023

spotřební daň

27.03.2023

daňové přiznání za únor 2023

spotřební daň

27.03.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

27.03.2023

splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

31.03.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z příjmů

31.03.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023

spotřební daň

31.03.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022

spotřební daň

31.03.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

daň z příjmů

03.04.2023

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022

daň z příjmů

03.04.2023

podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)

spotřební daň

11.04.2023

splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

20.04.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023

daň z příjmů

20.04.2023

splatnost paušální zálohy

daň z hazardních her

25.04.2023

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023

daň z přidané hodnoty

25.04.2023

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023

daň z přidané hodnoty

25.04.2023

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

daň z přidané hodnoty

25.04.2023

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023

energetické daně

25.04.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023

spotřební daň

25.04.2023

splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25.04.2023

daňové přiznání za březen 2023

spotřební daň

25.04.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

30.04.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

daň z příjmů

02.05.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023

daň z příjmů

02.05.2023

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky

spotřební daň

10.05.2023

splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

22.05.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

22.05.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023

daň z přidané hodnoty

25.05.2023

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023

daň z přidané hodnoty

25.05.2023

souhrnné hlášení za duben 2023

daň z přidané hodnoty

25.05.2023

kontrolní hlášení za duben 2023

energetické daně

25.05.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023

spotřební daň

25.05.2023

splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25.05.2023

daňové přiznání za duben 2023

spotřební daň

25.05.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z nemovitých věcí

31.05.2023

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

daň z nemovitých věcí

31.05.2023

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z přidané hodnoty

31.05.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z příjmů

31.05.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023

spotřební daň

09.06.2023

splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

15.06.2023

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

20.06.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.06.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023

daň z přidané hodnoty

26.06.2023

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023

daň z přidané hodnoty

26.06.2023

souhrnné hlášení za květen 2023

daň z přidané hodnoty

26.06.2023

kontrolní hlášení za květen 2023

energetické daně

26.06.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023

spotřební daň

26.06.2023

splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

26.06.2023

daňové přiznání za květen 2023

spotřební daň

26.06.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

30.06.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z příjmů

30.06.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023

Oznámení CRS (GATCA)

30.06.2023

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA

30.06.2023

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

spotřební daň

30.06.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023

Daň z neočekávaných zisků

03.07.2023

podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků

daň z příjmů

03.07.2023

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce

spotřební daň

10.07.2023

splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

20.07.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.07.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023

daň z hazardních her

25.07.2023

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023

daň z přidané hodnoty

25.07.2023

daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023

daň z přidané hodnoty

25.07.2023

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

daň z přidané hodnoty

25.07.2023

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023

energetické daně

25.07.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023

spotřební daň

25.07.2023

splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25.07.2023

daňové přiznání za červen 2023

spotřební daň

25.07.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

31.07.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

daň z příjmů

31.07.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023

spotřební daň

09.08.2023

splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

21.08.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

21.08.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023

spotřební daň

24.08.2023

splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

25.08.2023

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023

daň z přidané hodnoty

25.08.2023

souhrnné hlášení za červenec 2023

daň z přidané hodnoty

25.08.2023

kontrolní hlášení za červenec 2023

energetické daně

25.08.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023

spotřební daň

25.08.2023

daňové přiznání za červenec 2022

spotřební daň

25.08.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z nemovitých věcí

31.08.2023

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

31.08.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z příjmů

31.08.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023

spotřební daň

11.09.2023

splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z neočekávaných zisků

15.09.2023

čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

15.09.2023

čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

20.09.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.09.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023

daň z přidané hodnoty

25.09.2023

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023

daň z přidané hodnoty

25.09.2023

souhrnné hlášení za srpen 2023

daň z přidané hodnoty

25.09.2023

kontrolní hlášení za srpen 2023

energetické daně

25.09.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023

spotřební daň

25.09.2023

splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25.09.2023

daňové přiznání za srpen 2023

spotřební daň

26.09.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

30.09.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z přidané hodnoty

30.09.2023

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů

02.10.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023

spotřební daň

02.10.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023

spotřební daň

10.10.2023

splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

20.10.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.10.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023

daň z hazardních her

25.10.2023

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023

daň z přidané hodnoty

25.10.2023

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023

daň z přidané hodnoty

25.10.2023

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

daň z přidané hodnoty

25.10.2023

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023

energetické daně

25.10.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023

spotřební daň

25.10.2023

splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25.10.2023

daňové přiznání za září 2023

spotřební daň

25.10.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

31.10.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

daň z přidané hodnoty

31.10.2023

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)

daň z příjmů

31.10.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023

spotřební daň

09.11.2023

splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z příjmů

20.11.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.11.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023

spotřební daň

24.11.2023

splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty

27.11.2023

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023

daň z přidané hodnoty

27.11.2023

souhrnné hlášení za říjen 2023

daň z přidané hodnoty

27.11.2023

kontrolní hlášení za říjen 2023

energetické daně

27.11.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023

spotřební daň

27.11.2023

daňové přiznání za říjen 2023

spotřební daň

27.11.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)

daň z nemovitých věcí

30.11.2023

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z přidané hodnoty

30.11.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim

daň z příjmů

30.11.2023

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

spotřební daň

11.12.2023

splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)

daň z neočekávaných zisků

15.12.2023

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

15.12.2023

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

20.12.2023

splatnost paušální zálohy

daň z příjmů

20.12.2023

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023

daň z přidané hodnoty

27.12.2023

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023

daň z přidané hodnoty

27.12.2023

souhrnné hlášení za listopad 2023

daň z přidané hodnoty

27.12.2023

kontrolní hlášení za listopad 2023

energetické daně

27.12.2023

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023

spotřební daň

27.12.2023

splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

27.12.2023

daňové přiznání za listopad 2023

spotřební daň

27.12.2023

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty

31.12.2023

daňové přiznání a splatnost daně k OSS - dovozní režim