Platba záloh (min.) OSVČ pro 2023

03.01.2022

OSSZ Kč 2.944,- (po podání přehledu)

Pojišťovna Kč 2.722,- (od ledna)