Platba záloh (min.) OSVČ pro 2022

03.01.2022

OSSZ Kč 2.841,- (po podání přehledu)

Pojišťovna Kč 2.627,- (od ledna)